Hoger Onderwijs Voor Ouderen in Zwolle biedt al jaren de cursus ' Generaties, ze hebben elkaar iets te zeggen' .


Introductie:Familie-aangelegenheden:


Er zijn generaties voorafgegaan aan ieders existentie. Het is ondenkbaar dat er mensen zouden bestaan zonder een familie die hen vooraf gegaan is. Ieder mens komt voort uit ouders, die weer voortkomen uit hun ouders en die weer voorafgegaan zijn door hún ouders. De huidige generatie vormt zo weer de bedding voor generaties die nog kunnen gaan komen. Deze verbondenheid tussen generaties is meer dan een slimme list van de biologie. Het is niet enkel de biologische existentie dat generaties aan elkaar verbindt. Het is alleszins een plaats waar kennis over relaties, over omgaan met elkaar en over ieders eigenheid wordt doorgegeven van geslacht op geslacht.  Hoe mensen voor elkaar instaan, hoe ze een betrouwbare bron vormen om op terug te vallen en vanuit te vertrekken naar de rest van hun leven. Met wie een mens zich verder ook gaat verbinden, de banden met de familie zijn blijven. Maar het is niet onveranderlijk. Bijvoorbeeld alleen al door het ouder worden en de daarmee samenhangende verandering in levenswijsheid en behoeften wordt er een nieuw appel gedaan op nakomende generaties. En wat gebeurt er in de familie wanneer een kind geboren wordt, hoe verandert daardoor het perspectief op wie aanspraak op zorg heeft. Hoe anders kunnen ouders tegen hún ouders aan gaan kijken wanneer een kind geboren is. En wat gebeurt er wanneer er geen nieuwe generatie blijkt te komen? Familieleden zijn voor altijd elkaars familie, het is belangrijk voor veiligheid en vertrouwen, voor de opbouw van een eigen identiteit, het vormt een bestaansrecht zelfs. In een familie bestaat er de mogelijkheid om kwetsbaar te zijn zonder dat dit meteen leidt tot verstoting, in een familie kan de mogelijkheid bestaan dat mensen elkaar helpen en steunen – omdat het familie is. Ieder mens leert over het menselijk bestaan in de primaire vindplaats van levenslessen: de familie. Er bestaan geen emotioneel intensievere en kwetsbaardere relaties dan familierelaties – en ook geen conservatievere. Of misschien is partnerschap wel even intensief, kwetsbaar en conservatief.  Dit is interessant maar het is veel belangrijker om te zien hoe in een familie met veranderingen, verwikkelingen en met een mogelijke schok weten om te gaan.

In deze cursus belichten we de relationele krachten die er voor zorgen dat mensen in die verbondenheid kunnen leven, dat er ruimte is voor zowel de ander als voor zichzelf. Hoe speelt bijvoorbeeld’passende zorg’, loyaliteit en rechtvaardigheid mee als leidmotief in ieders gedrag, handelen of  juist af zien van bepaald gedrag en acties? Hoe kan het dat we gedrag meenemen, zowel de mooie als het ongewenste gedrag? Waarom herhaalt dit zich? Welke rol speelt erkenning geven aan elkaar? Kan iemand jaren na een gebeurtenis ‘er nog wat mee’, wat is dan passend en hoe kan je daar achter komen? Wat zou dit betekenen voor degene die in actie komt en voor degene die het ontvangt? Hoe kan zorg voor het nageslacht worden gemobiliseerd met ruimte voor iedere betrokkene?

Het zijn grote vragen, vragen die sluimerend aanwezig kunnen zijn maar ook prangend kunnen leven.

Deze module toont u de genoemde tussen mensen levende begrippen die in familierelaties een grote rol innemen. Door woorden te vinden voor deze begrippen en door samen daarover te lezen, naar videomateriaal  en films te kijken en vooral door het te bespreken maakt u zich eigen in welk krachtenveld ieder mens zich bevindt.

De theorie die besproken wordt is gebaseerd op de gedachtes en werkwijze van psychiater Prof. Dr. Ivan Boszormenyi-Nagy wiens hele oeuvre doorspekt is van de zoektocht naar het samengaan van ieder individu met hun relationele leven. Hij komt er op uit dat het onze hele bestaan relatie ís. Dat het zelfs gezondheids-bevorderend is wanneer mensen niet in stress met elkaar leven maar dat evenwicht met elkaar weten te vinden waardoor mensen zichzelf kunnen zijn te midden van hun belangrijke relaties, zoals familierelaties zijn.


 HOVO Overijssel: