Therapie:


Het tarief voor de gesprekkken bedraagt 90 euro per uur.


Ik ben als therapeut erkend door de Nederlandse Vereniging voor Agogen en Psychologen (NVPA).

De NVPA heeft met een groot aantal zorgverzekeraars convenanten gesloten waardoor clienten gesprekskosten terug kunnen vragen.

De hoogte van dit bedrag hangt samen met het aantal sterren dat u in uw pakket heeft in de afspraak met uw zorgverzekeraar.

Tijdens onze kennismaking kunnen we hier aandacht aan besteden.


AGB-code:

prive    : 94009669

praktijk : 9457985


Kamer van Koophandel (KvK) nummer: 08199753


Voor informatie hierover zie NVPA Vergoedingen

Supervisie:


Supervisie wordt doorgaans betaald door uw werkgever en/of door u zelf.

U ontvangt een contract waarin de zakelijke afspraken genoteerd staan.


Tarief: 100 euro per uur, inclusief voor- en nabereiding.Lezingen:


Tarief: 100 euro per uur inclusief voorbereidingstijd