1.

Met wat voor vragen kunt u terecht bij het Instituut?

2.

Hoe gaan afspraken in hun werk?


1.

Relatieproblemen:

Vastlopende patronen en gedrag: zoeken naar hernieuwde spontaniteit en contact met anderen.

Spanningen krijgen door ziekte, het overlijden van een kind of andere ingrijpende gebeurtenissen.

Uit elkaar groeien en een weg terug willen vinden.

Alles gaat goed alleen... we zijn geen vrienden en de intimiteit wil niet meer.

Echtscheiding, uit elkaar gaan als vijanden of het vinden van een nieuw evenwicht.


Familieproblemen:

Een negatieve spiraal willen doorbreken, hoe kan ik herhaling voorkomen?

Het vormen van een nieuw gezin met kinderen uit eerdere relaties.

Mishandeling en misbruik binnen de familie, van schaamte naar kansen voor herstel.

Het besluit om te gaan scheiden en het vinden van een leefbare omgangsregeling.

De balans tussen geven en nemen opmaken na rouw, verlies of een schokkende gebeurtenis.

Overbelaste kinderen – zorgeisende ouders, wat wil je wel en wat niet?

Op zoek zijn naar mogelijkheden om met elkaar te praten zonder elkaar te (willen) beschadigen.


Individuele problemen:

Op zoek zijn naar wie ik ben en naar mijn grond om op te staan in het leven.

Rouw na verlies van een dierbare, een partner of een kind.

Als ik minder onzeker ben en meer zelfvertrouwen heb, hoe kan ik dit bereiken?

Meer gaan vertrouwen op mezelf – en op anderen.

Omgaan met depressie en angstklachten.

Vragen rond seksualiteit en intimiteit.

Het vinden van een sprankelende balans tussen mezelf, mijn partner en kinderen, mijn ouders, werk, sociale contacten en andere bezigheden.


2.

Contextuele Therapie:

In onderling overleg wordt afgesproken waar we mee aan de slag gaan en wie daarbij betrokken kunnen worden.

We formuleren een einddoel: hoe moet het zijn wanneer we stoppen met gesprekken.

Na deze start maken we een genogram gemaakt van uw familie  waarin u - de cliënt - centraal staat.

In een aantal gesprekken, meestal eens per veertien dagen, wordt gewerkt aan de hulpvraag en doorloopt de cliënt een therapeutisch proces.

De tijdsduur van het gehele therapiecontact varieert. Dit wordt bepaald door de ernst van de problemen en de snelheid waarmee u in staat blijkt een bevredigend antwoord te vinden in uw situatie. Dit bepaalt u.


In Contextuele Therapie wordt onderzocht wat de eigen plek is van de cliënt binnen zijn of haar familie. Er is aandacht voor gevoelens en emoties, voor verwerking en voor verheldering. 

Vanuit het eigen zijn van de cliënt wordt gezocht naar wegen voor dialoog en contactherstel met familieleden. Het gaat om afstemming waarin voor ieder een plaats is.

Door erkenning, door herstel van vertrouwen – waar mogelijk, door onderlinge dialoog, wordt gewerkt aan een herstel van balansen binnen de familie.

Het is mogelijk met uw familieleden in gesprek te komen in aanwezigheid van de therapeut.

Wanneer de situatie daartoe aanleiding geeft, is samenwerking met andere disciplines mogelijk.