Anne-Maeike Jorritsma

Individuele, Relatie- en Gezinscoaching

Tarieven

Coaching

Het tarief voor deze gesprekken bedraagt 100 euro per uur.
Wanneer we anderhalf uur of twee uur afspreken, verhoogt het met 50 euro naar respectievelijk 150 en 200 euro.
Dit is ongeacht of je alleen komt, als echtpaar of als familie.

Vergoeding door zorgverzekeraar

Ik ben als therapeut erkend door de Nederlandse Vereniging voor Agogen en Psychologen (NVPA).
De NVPA heeft met een groot aantal zorgverzekeraars convenanten gesloten waardoor cliënten gesprekskosten terug kunnen vragen.
De hoogte van dit bedrag hangt samen met het aantal sterren dat je in je pakket hebt in de afspraak met je zorgverzekeraar.
Je dient hiervoor boven het basispakket verzekerd te zijn.
Tijdens onze kennismaking kan ik verdere vragen beantwoorden rond de financiën.

Wijze van betalen en omgaan met achterstallige betaling

Ik factureer aan het eind van de maand over de afgelopen maand.
De betaling dient na de verstuurdatum binnen veertien dagen overgemaakt te worden.
Wanneer dit niet gedaan is, stuur ik een herinnering waarna ik verwacht dat er binnen een week wordt betaald.
Gebeurt ook dit niet dan verhoog ik de factuur met twintig procent en verwacht ik een betaling binnen een week.
Tenzij we samen anders overeen komen.

Niet verschijnen bij een afspraak of binnen 24 uur afzeggen:

Wanneer een client niet verschijnt voor een afspraak, zonder af te zeggen, wordt 50% van het gesprekstarief in rekening gebracht.
Wanneer een client afzegt binnen 24 uur voorafgaand aan een afspraak, wordt 50% van het gesprekstarief in rekening gebracht.
Dit wordt vermeld op een aparte factuur die aan het eind van de maand verstuurd wordt.

AGB-code
De praktijk staat geregistreerd in het AGB-register van Vektis. Ik ben lid van de RBCZ.