Anne-Maeike Jorritsma

Individuele, Relatie- en Gezinscoaching

Tuchtrecht

Waar gewerkt wordt, vallen spaanders, zeggen we. Ook ik kan fouten maken, waar ik hopelijk van leer.

De wet (Wkkgz) verplicht iedere therapeut die een eigen praktijk heeft zijn cliënten te informeren over de geschillencommissie, waar hij terecht kan na het klachtentraject bij de klachtenfunctionaris. Zie hiervoor de volgende link.

Procedure

Wanneer je een klacht hebt, dan staat je dit te doen:

  • Bespreek het met mij in de verwachting dat we tot een verbeterde afstemming komen.
  • Je kunt hiervoor iemand meenemen als vertegenwoordiger en / of je kunt je klacht alvast schriftelijk laten weten.
  • Ik kan mijn beweegreden en gedrag toelichten. Hopelijk komen we er dan samen uit. Na dit gesprek zijn we beter op elkaar afgestemd. Soms stopt het contact toch na zo’n gesprek.
  • Wil je dat je klacht verder onderzocht wordt, dan doe je dit: je neemt contact op met mijn beroepsvereniging de NVPA. Zij leggen je uit wat het vervolg kan zijn. De NVPA respecteert je privacy, ik uiteraard ook, het gesprek is vertrouwelijk.
  • Daarna je dient je klacht schriftelijk in op dit adres: NVPA, postbus 351, 5400 AJ Uden, verstuur het aangetekend. Het kan ook per mail:

Klachtenfunctionaris

Het inzetten van een klachtenfunctionaris is verplicht gesteld binnen de Wkkgz. Het NVPA maakt hiervoor in de meeste gevallen gebruik van een poule van klachtenfunctionarissen van de SCAG. Deze poule is vormgegeven door een stuurgroep, samengesteld uit medewerkers van de RBCZ Sector Psychosociaal en de RBCZ Sector Medisch Sociaal. De klachtenfunctionarissen van de poule zijn gekwalificeerd en voldoen aan het beroepsprofiel dat de stuurgroep op basis van het VKIG-profiel heeft opgesteld.
Het NVPA heeft het klachtenreglement afgestemd op de Wkkgz en de SCAG en dit reglement is goedgekeurd door de cliënten- en patientenbelangenorganisaties.

Het contact met de coordinator van de poule vindt plaats na toestemming van jou. Alleen dan kan de klacht besproken worden. Je krijgt daarna advies hoe met de klacht verder te gaan.