Anne-Maeike Jorritsma

Individuele, Relatie- en Gezinscoaching

PRIVACYVERKLARING
In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. 
Deze privacyverklaring is gemaakt op 20-01-2023 maar geldt ook voor eerder aangegane contacten.


Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:  Instituut voor Mens en Relatie
Anne-Maeike Jorritsma
Boddemate 9
8014JJ Zwolle
 KvK nr: 08199753

Ik ontvang uw persoonsgegevens van via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen persoonsgegevens worden verstrekt wanneer u een verwijzing heeft gekregen van de huisarts of verwijzende gemeente of andere instanties. 


Persoonsgegevens
Deze gegevens worden verwerkt:
• Naam, adres, postcode en woonplaats (NAW-gegevens);
• Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers ;
• Geslacht;
• Geboortedatum;
• Huisarts (mits u toestemming verleent);
• Gespreksverslag in een dossier;
(Deze blijft twintig jaar bewaard vanwege wettelijke verplichting).


Doeleinden 
De persoonsgegevens zijn bestemd voor diverse doeleinden, zoals: 
• Het onderhouden van het contact; 
• Een goede en efficiënte dienstverlening; 
• Het verrichten van administratieve handelingen; 
• Verbetering van de dienstverlening; 
• Facturering;
• Nakoming van wettelijke verplichtingen (verplicht ihkv praktijkvoering).


Grondslagen
Ik verwerk bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de behandelovereenkomst, aan het behandelplan dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.


Verwerking
Naam, adres, woonplaats, geboortedatum en data van afspraken worden digitaal opgeslagen in een client registratie systeem en zijn beveiligd met een wachtwoord.
De dossiers worden daarnaast als hard copy bewaard in verband met privacy en met het oog op het risico van datalekken.