Anne-Maeike Jorritsma

Individuele, Relatie- en Gezinscoaching

Hoe gaat het contact in zijn werk:

Start:
Er wordt gestart met een kennismakingsgesprek of ook wel intake genoemd. I
k zet hier kort uiteen wie ik ben, in welke praktijk je bent en hoe ik werk.
Daarna stel jij of jullie je voor en zet je uiteen waarvoor je komt.
Tijdens dit gesprek tast je af of er voldoende klik is die leidt tot voortgaande afspraken. De klik leid je af van de mate waarin je je begrepen voelt en of je zicht krijgt op waar de route toe kan leiden en hoe we eraan werken.

Wanneer je besluit door te willen gaan, dit wil dus zeggen dat je vertrouwen stelt in het traject, maken we vervolgafspraken. Meestal vind een afspraak eens per veertien dagen plaats. In overleg kunnen we hiervan afwijken.
Wanneer we verder gaan, wordt de kennismaking in rekening gebracht.

Voortgang:
In vervolggesprekken is de gelegenheid om dieper op je problemen en situatie daarom heen in te gaan.
Soms geef ik je een opdracht mee, zoals iets schrijven of nieuw gedrag proberen, of ga eens praten met de belangrijke ander.

Ik werk regelmatig met een genogram, dit is een plattegrond van de familie en andere belangrijke betrokkenen rond jou. Dit wordt bewaard in het hard copy dossier.

Bij een relatie, gezin- en familieprobleem is het mogelijk dat de betrokken familieleden en andere betrokkenen meekomen naar de gesprekken. Dit vraagt een zorgvuldige afstemming.
Het is mijn taak dit proces zorgvuldig te begeleiden.

Afsluiting:
We formuleren een einddoel: hoe moet het zijn wanneer we stoppen met gesprekken.
De tijdsduur van het gehele coachingsontact varieert. Dit wordt bepaald door de ernst van de problemen en de snelheid waarmee een bevredigend antwoord bereikt wordt.

Reacties van cliënten:
Meestal zeggen cliënten: "ik heb meer energie, ik voel me vrijer, ik heb minder keuzestress, ik weet wat ik wel of ik ken mezelf beter en ik begrijp ook anderen beter"